Hoe krijgt een vogel zijn naam?

Toen de K7 aan “De Vliegeniers” is verkocht droeg zij de naam “Herman Hummel”.

Als eerbetoon aan de overleden technisch vader van de PH-966 in de tijd bij de LSK-ZC.

Echter is de PH-966 nu onderdanig aan een nieuw setje gelovigen, en bij een nieuw geloof hoort een nieuwe naam.

Deze was op 1 april 2013 snel verzonnen door de volgende 1 april grap verstuurd aan de leden van GLC Illustrious:

Nummer 007 | 31 maart 2013

Morgen hoogtebeperking ivm onverwachte vogeltrek Geachte leden,

Via onze contactpersoon bij het OCC hebben wij vanavond te horen gekregen dat morgen tot 15:00 een hoogtebeperking geldt boven de vliegbasis van 2500 ft (= 750 meter) in verband met de verwachte passage van een grote zwerm sneeuwganzen. Uit de Order van Tijdelijke Aard nr 1413: De sneeuwgans komt niet vaak voor in West Europa en kent zijn normale habitat in de Verenigde Staten en Canada. Omdat de vogels vanavond zijn neergestreken rond de Oostvaardersplassen en een flink aantal broedende paren is waargenomen bij Grobbendonk in België is de verwachting dat de vogels morgen zullen trekken boven een gebied tussen Etten-Leur en Moergestel. Een aantal vogels is geringd met een kleine transponder en het ministerie van Infrastructuur en Milieu kan de trek nauwgezet volgen. Omdat de vogels normaal erg hoog vliegen tijdens de trek is de verwachting dat een hoogtebeperking van 2500 ft voldoende is. De trek boven Nederland is uniek te noemen. “Dat de sneeuwgans zo laat in de winter nog trekt boven West-Europa is waarschijnlijk te wijten aan het uitzonderlijk lange aanhouden van het koude weer” aldus Meidert-Jan Zwikheuvel van het Ministerie. We begrijpen dat deze beperking vervelend is omdat er goed vliegbaar weer wordt verwacht.

GLC Illustrious

En dus doopten wij de PH-966: SneeuwGans