Extra: Nigeria

Newsletter No. 2002-7 (special edition) Consulaat-Generaal der Nederlanden Lagos November 2002

To whoever may read this,

With this extra newsletter I would like to inform you about the following:

Mr. Paul Hesselink (30 y.), a Dutch Citizen, accompanied by Kaye J. MacMillan, Australian Citizen , are doing an Africa Overland. They travel with a Nissan Patrol (VH-LB-60 Dutch Numberplate). Since some time no one has heard from them.

If you know these persons or there whereabouts, could you please inform me about this. Also I would like you to look out for these persons or have any news about them or where you might have seen them last and if you see them, please ask Mr. Paul Hesselink to contact his Family ASAP, and the Dutch Embassy at Abuja or the Consulate at Lagos.

Thank you for your efforts,

G. van Hemert
Consul
lag@minbuza.nl
(Freely translated to some sort of English by Frank Schellenberg)

—————–

Nieuwsbulletin No. 2002-7 (speciale editie) Consulaat-Generaal der Nederlanden te Lagos November 2002/

Beste Nederlander,

Met deze extra Nieuwsbrief wil ik u graag uw aandacht vestigen op het volgende:

Dhr. Paul Hesselink (30 j.), van Nederlandse nationaliteit is, in gezelschap van Kaye J. MacMillan van Australische nationaliteit, op rondreis in Afrika. Betrokkenen reizen in een Nissan Patrol (VH-LB-60). Van betrokkenen is sedert geruime tijd niets meer vernomen.

Indien deze personen bij u bekend zijn, verzoek ik u mij hierover te informeren. Tevens wil ik beroep doen op uw alertheid om, in het onverhoopte geval dat u hen mocht signaleren, Dhr. Paul Hesselink te verzoeken zo spoedig mogelijk contact op te nemen met zijn familie, de Ambassade in Abuja of het Consulaat-Generaal te Lagos.

Dank voor uw inspanning

G. van Hemert
Consul
lag@minbuza.nl